Informacja do właścicieli rowów

Informacja do właścicieli rowów

Spółka zwraca się do właścicieli rowów lub osób, których działka sąsiaduje z rowem melioracyjnym o nie wyrzucanie do rowu bądź układanie na koronę rowu

nie tylko śmieci ale też gałęzi drzew czy krzaków ponieważ dla osoby koszącej jest to nie wygodne A na pewno niebezpieczne. Prosimy o współpracę