Nadzór przebudowy urządzeń melioracyjnych

Nadzór przebudowy urządzeń melioracyjnych

Spółka prowadzi również nadzór nad prawidłowością wykonanych robót (przebudowa urządzeń melioracyjnych).

Tylko w momencie, kiedy jesteśmy pewni, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem (operatem wodnoprawnym), możemy podpisać odbiór.