Naprawa drenażu Stare Babice ul. Krótka i ul. Kręta oraz koszenie i odmulenie rowu melioracyjnego Z-8

Naprawa drenażu Stare Babice ul. Krótka i ul. Kręta oraz koszenie i odmulenie rowu melioracyjnego Z-8

We współpracy z Urzędem Gminy Stare Babice udało się naprawić drenaż melioracyjny przy ul. Krętej i ul. Krótkiej w Starych Babicach a tym samym odwodnić cały przyległy teren. Dodatkowa GSW "BABICE" naprawiła wyloty drenarskie do rowu melioracyjnego Z-8 w Starych Babicach oraz rów na odcinku 150 m został wykoszony i odmulony.