Prace planowe - listopad 2018

Prace planowe - listopad 2018

Wykoszenie rowu Z-3/5 W Borzęcinie Dużym wraz z wymianą odcinka zbieracza drenarskiego i modernizacja wlotu do rowu..