Trwają kontrolę rowów melioracyjnych

Trwają kontrolę rowów melioracyjnych

Trwają kontrolę rowów melioracyjnych gdzie widać jak mieszkańcy swoim nie odpowiedzialnym działaniem doprowadzają to zatamowań wody w rowach.