Wykończony rów melioracyjny Z-6 w Koczargach Starych

Wykończony rów melioracyjny Z-6 w Koczargach Starych

Wykończony rów melioracyjny Z-6 w Koczargach Starych