Wykoszenie dna, skarp i korony rowu

Wykoszenie dna, skarp i korony rowu

Wykoszenie dna, skarp i korony rowu wraz z wygrabieniem pokosu na koronę rowu mel. Z-5 w Mariewie