Wykoszenie rowu melioracyjnego w miejscowości Koczargi Nowe

Wykoszenie rowu melioracyjnego w miejscowości Koczargi Nowe

Wykoszenie ok. 500 m rowu melioracyjnego 0-16/3 od ul. Bugaj w kierunku zachodnim oraz rów melioracyjny O/16/3/6 (wykoszony w całości) w miejscowości Koczargi Nowe