Wykoszenie rowu Z-7/8,Z-7/8/1,Z-7/8/2,Z-7/8/3,Z-7/8/4

Wykoszenie rowu Z-7/8,Z-7/8/1,Z-7/8/2,Z-7/8/3,Z-7/8/4

Wykoszenie rowu Z-7/8,Z-7/8/1,Z-7/8/2,Z-7/8/3,Z-7/8/4 W miejscowościach Babice Nowe, Latchorzewa,Lubiczów i Blizne Łaszczyńskiego aż do trasy S8