Wykoszony rów mel. Z-6 w Koczargach Starych

Wykoszony rów mel. Z-6 w Koczargach Starych

Wykoszony rów mel. Z-6 w Koczargach Starych