Wykoszony rów melioracyjny O-16/3 w Zielonkach Parceli

Wykoszony rów melioracyjny O-16/3 w Zielonkach Parceli