Wykoszony rów melioracyjny Z-2

Wykoszony rów melioracyjny Z-2

Wykoszony rów melioracyjny Z-2 w Borzecinie Dużym od ul. Poprzecznej w kierunku Borzęcina Małego