Wykoszony rów melioracyjny Z-5 w Mariewie i Stanisławowie

Wykoszony rów melioracyjny Z-5 w Mariewie i Stanisławowie

Wykoszony rów melioracyjny Z-5 w Mariewie i Stanisławowie