Wykoszony rów melioracyjny Z-7 w Babicach Nowych

Wykoszony rów melioracyjny Z-7 w Babicach Nowych