Szukaj
Close this search box.

Informacje dla inwestorów

NABYŁEM/AM DZIAŁKĘ, CO Z MELIORACJĄ NA NIEJ?

To częste pytanie, które zadawane jest przez nowych właścicieli gruntów, przybywających do spółki.

Gminna Spółka Wodna „BABICE” informuje, iż mając w ręku dokumenty własności wraz z mapą do celów projektowych, nabywca działki występuje z wnioskiem o podanie informacji na temat urządzeń melioracyjnych na działce do:

NADZORU WODNEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Tragutta 4a, tel. 22 755 50 56,

e-mail:nw-grodziskmazowiecki@wody.gov.pl
(pobierz wniosek)

W odpowiedzi otrzymują Państwo mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczoną orientacyjnie trasą rurociągów drenarskich z podaniem średnic i kierunku spływu zbieranej wody -zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim.

Tu należy zwrócić uwagę na fakt, że związku ze zmianami od listopada 2019 r. na wniosku należy zaznaczyć, że chcemy otrzymać mapę a opłata za tę usługę wynosi 10,00 zł.

W związku z tym, że urządzenia melioracyjne nie posiadają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wobec powyższego konieczne jest weryfikowanie lokalizacji rurociągów drenarskich poprzez wykonanie odkrywek pod nadzorem spółki wodnej (według Uchwały nr 3/17 Walnego Zgromadzenia Delegatów GSW”BABICE” z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie stawek składek i opłat członkowskich, opłata za wizję lokalną pracownika spółki wynosi 50,00 zł).

Pracownik GSW”BABICE” nanosi na mapę informacje na temat odkrywek, stempluje pieczęcią spółki jak również swoją, opatrzoną podpisem.

 

Udostępnij

Zobacz inne wpisy