Kupujemy wspaniałą działkę ale okazuje się, że leży ona na terenie zmeliorowanym.

Kupujemy wspaniałą działkę ale okazuje się, że leży ona na terenie zmeliorowanym.

Do pozwolenia na budowę potrzebna jest informacja o lokalizacji urządzeń wodnych. Co to znaczy?


Trzeba wystąpić z WNIOSKIEM O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE (do pobrania na naszej stronie Dokumenty-Wnioski) do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wypełniony wniosek składa się do Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim ul. R.Tragutta 4a.
W odpowiedzi otrzymują Państwo Informację o lokalizacji urządzeń wodnych na swojej działce (zdj.1).
Kolejnym krokiem jest umówienie się z pracownikiem naszej spółki na tzn. odkrywki-wizja lokalna. Osoba przybyła wskaże miejsce kopania celem odkrycia drenażu.

Jeżeli zdarzy się tak, że urządzenie to koliduje z zaprojektowanym budynkiem należy wykonać operat wodnoprawny i ponownie złożyć do Wód Polskich w odpowiedzi uzyskają Państwo pozwolenie wodnoprawne na przebudowę lub likwidację urządzeń wodnych.
Przebudowy można dokonać już na etapie budowy.