Szukaj
Close this search box.

O Konserwacji

Szanowni Państwo,

Gminna Spółka Wodna „BABICE” informuje, że na terenie gminy Stare Babice trwają konserwacje rowów melioracyjnych.

Zgodnie z prawem, w obszarze, na którym znajduje się rów, spółka jest zobowiązana do:
– wykaszania roślinności ze skarp i dna rowu;
– wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna rowów;
– wybierania namułu z dna rowów, oraz usuwanie wszelkich zatamowań;
– naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów;
– odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawy;
– bieżącej naprawy wylotów drenarskich.

Ważne jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych była dokonywana na całej długości.

Konserwacja odcinka rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał odpływu. Szczególnie istotne jest zapewnienie właściwego utrzymania (funkcjonowania) dolnych (końcowych) odcinków rowów i rurociągów drenarskich.

Jednak podczas konserwacji rowów napotykamy na odcinki, gdzie uniemożliwia się nam chociażby wprowadzenie sprzętu do czyszczenia rowu.

PRZYPOMINAMY:

Według obowiązujących przepisów cytowanej wcześniej ustawy:

art. 27.1. mówi: „zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar”;

art. 28.1. „właściciel nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych jest obowiązany umożliwić dostęp do wody na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód”;

art. 28.2 ” właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem jest obowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający to korzystanie; części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji;

Udostępnij

Zobacz inne wpisy