Konserwacja rowu melioracyjnego Z-8 w Starych Babicach

Konserwacja rowu melioracyjnego Z-8 w Starych Babicach

Konserwacja rowu melioracyjnego Z-8 w Starych Babicach polegająca na wykoszeniu i oczyszczeniu przepustów