Szukaj
Close this search box.

Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „BABICE”

22 stycznia 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „BABICE”. W Sali konferencyjnej urzędu gminnej ul. Rynek 21, przedstawiciele GSW „BABICE” złożyli min. sprawozdanie z działalności spółki za 2017 r, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r. oraz został jednogłośnie przyjęty plan pracy i budżetu na 2018 r przez zebrane grono delegatów.

Na zebraniu został przedstawiony wynik kontroli z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, która odbyła się od 9.10 do 11.10.2017.

Przedmiotem kontroli była realizacja warunków umów w sprawie przekazania dotacji oraz prawidłowości wykorzystania dotacji przez Spółkę, która została oceniona pozytywnie. Omówiono temat usunięcia awarii w Borzęcinie Dużym czy Wierzbinie.

Składka członkowska dla członków spółki odnoszących korzyści z systemu melioracyjnego w roku 2018 pozostaje bez zmian.
Przy okazji tej relacji warto poinformować członków Spółki o zmianach, które nastąpiły:

Z dniem 1 stycznia tego roku powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne dla zapewnienia sprawniejszego zarządzania naszym wielkim dobrem wspólnym, jakim są zasoby wodne” (tekst zaczerpnięty ze strony www.kzgw.gov.pl).

O zmianach w Prawie Wodnym dyskutowano dość długo.

Podczas zebrania wybrano nowe władze GSW „BABICE” na lata 2018 – 2023.

W skład Zarządu wchodzą:

Remigiusz Fijołek – Przewodniczący Zarządu GSW „BABICE”
Leszek Grabowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu GSW „BABICE”
Paweł Sumka – Sekretarz Zarządu GSW „BABICE”

Członkowie Zarządu
Anna Wróblewska – Członek Zarządu GSW „BABICE”
Jadwiga Janasz – Członek Zarządu GSW „BABICE”
Damian Paradowski – Członek Zarządu GSW „BABICE”

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Józef Drzewiński – Przewodniczący Komisji
Marzena Szelenbaum – Zastępca przewodniczącego Komisji
Jacek Dawidowski – Członek Komisji

Na koniec zebrania zaproszeni goście pogratulowali Zarządowi i Przewodniczącemu Zarządu GSW „BABICE” sprawności w działaniu, efektywności w rozwiązywaniu spornych spraw czy rosnących wyników budżetowych oraz dużej ściągalności zaległych składek.

Ponadto Gminna Spółka Wodna „BABICE” informuje, że w dniu 15 lutego b.r. sołtysi dostaną już Nakazy Płatnicze na rok 2018.

Udostępnij

Zobacz inne wpisy