Szukaj
Close this search box.

Informacje dla inwestorów

Informacje dla inwestorów

NABYŁEM/AM DZIAŁKĘ, CO Z MELIORACJĄ NA NIEJ?

To częste pytanie, które zadawane jest przez nowych właścicieli gruntów, przybywających do spółki.

Gminna Spółka Wodna”BABICE” informuje, iż mając w ręku dokumenty własności wraz z mapą do celów projektowych, nabywca działki występuje z wnioskiem o podanie informacji na temat urządzeń melioracyjnych na działce do:
WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE-ODDZIAŁ WARSZAWA-INSPEKTORAT GRODZISK MAZOWIECKI
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Tragutta 4a
(informacje o WZMiUW w Warszawie, zarządzenia i wnioski do pobrania na stronie:
http://wzmiuw.waw.pl/informacje_o_wzmiuw_w_warszawie/zarzadzenia/

W odpowiedzi otrzymują Państwo mapę sytuacyjno-wysokościową a wrysowanym kolorem niebieskim orientacyjnie trasy rurociągów drenarskich z podaniem średnic i kierunku spływu zbieranej wody -zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu WZMiUW Inspektoratu w Grodzisku Mazowieckim.

W związku z tym, że urządzenia melioracyjne nie posiadają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wobec powyższego konieczne jest weryfikowanie lokalizacji rurociągów drenarskich poprzez wykonanie odkrywek pod nadzorem spółki wodnej (według Uchwały nr 3/17 Walnego Zgromadzenia Delegatów GSW”BABICE” z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie stawek składek i opłat członkowskich, opłata za wizję lokalną pracownika spółki wynosi 50,00 zł).

Pracownik GSW”BABICE” nanosi na mapę informacje na temat odkrywek, stempluje pieczęcią spółki jak również swoją opatrzoną podpisem.

W sprawach takich jak min. pozwolenia wodnoprawne na przebudowę lub likwidację drenowania, kierują się Państwo do działu Ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa mieszczącego się w STAROSTWIE POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133.

Karty usług tego działu wraz z formularzami można znaleźć na stronie:
http://bip.pwz.pl/213,wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa.html
punkt GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA.

 

A.Stanicka

Udostępnij

Zobacz inne wpisy